این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

>
.:

اختصاص امتیاز بازآموزی به مشمولین

بدین وسیله پنجمین کنگره سراسری دو سالانه پیشگیری از خطاهای پزشکی به استحضار کلیه ی پژوهشگران گرامی می رساند به ارائه دهندگان و شرکت کنندگان (مشمول امتیاز بازآموزی) محترم در کنگره امتیاز بازآموزی تعلق خواهد گرفت.

بدین وسیله پنجمین کنگره سراسری دو سالانه پیشگیری از خطاهای پزشکی به استحضار کلیه ی پژوهشگران گرامی می رساند به ارائه دهندگان و شرکت کنندگان (مشمول امتیاز بازآموزی) محترم در کنگره امتیاز بازآموزی تعلق خواهد گرفت.


بازگشت1394/07/18
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !