این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

>
.:

اعلام نتايج اوليه داوري مقالات

جهت دريافت فايل نتايج اوليه داوري مقالات به منوي عمودي سايت در گوشه ي سمت راست مراجعه نمائيد.
لازم به ذكر است، نحوه و زمان بندي ارائه مقالات متعاقبا اعلام خواهد شد.

جهت دريافت فايل نتايج اوليه داوري مقالات به منوي عمودي سايت در گوشه ي سمت راست مراجعه نمائيد.
 لازم به ذكر است، نحوه و زمان بندي ارائه مقالات متعاقبا اعلام خواهد شد.


بازگشت1394/09/23
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !