این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

صفحه اصلی > معرفی همایش
.: معرفی همایش

معرفی کنگره:

خطاي پزشكي عمل يا تصميمي است كه با استانداردهاي مراقبت سلامت مطابقت نمي كند. استانداردهاي مراقبت سلامت، اعمال منطقي و تصميمات حساب شده اي هستند كه مسئولين مراقبت سلامت با توجه به شرايط و مقتضيات بايد انجام دهند. خطاهای پزشکی يكی از چالش هاي مهمی است که نظام سلامت را تهدید مي كند. حرکت ها و تلا شهایی جدی برای به حداقل رساندن آمار خطاهای پزشکی و مرگ و ميرها، ناتواني ها و سایر تبعات خطاهای پزشکی صورت گرفته است. نکته بسیار حائز اهمیت این است که خطاهاي پزشكي يكي از علل اصلی مرگ و مير در جوامع  مي باشند. يكي از موسسات پزشکی آمريكا (IOM) دردسامبر 1999 طی بیانیه ای اعلام کرده است كه سالانه حدود 44000 تا 98000 نفر در آمريكا جان خود را به خاطر مشکلات ناشی از دارو از دست می دهند که از این تعداد 7000 نفر به علت خطاهای پزشکی - دارویی مي میرند .خطای نسخه نویسی و نسخه خوانی يكی از رایجترین خطاهای پزشکی است که ممکن است برای بیماران اتفاق بیفتد. مطالعات نشان داده است حدود 25 درصد بیمارانی که در آمريكا به بیمارستان مراجعه مي كنند، خطاهای پزشکی مانند داروی اشتباه، تجویز دوز نادرست، یا زمان اشتباه مصرف یا عدم تجویز دارو را تجربه می كنند. در كشور ما نيز خطاهاي پزشكي در تمامي بخش ها به صورت روزافزون در حال افزايش است، از اينرو بديهي است كه برگزاري همايش هاي سراسري در حوزه ي خطاهاي پزشكي مورد توجه بيشتري قرار گيرد. اميد است با برگزاري اين چنين همايش هايي گامي بلند در راستاي كاهش خطاهاي پزشكي در كشور برداشته شود.