این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

صفحه اصلی > تماس با ما
.: تماس با ما

آدرس:
لرستان، خرم آباد، کیلومتر 3 جاده بروجرد، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، مجتمع دانشگاهی پردیس کمالوند، دانشکده پزشکی، طبقه دوم
تلفن:
06633120196
فکس:
06633120133

وب سایت:
hamayesh.lums.ac.ir